Ružomberské zdravotnícke dni 2019
XIV. ročník

7. - 8. novembra 2019
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Úvod

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
Vážené kolegyne a kolegovia,
milí priatelia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na Ružomberské zdravotnícke dni – XIV ročník, multiodborovej konferencie s medzinárodnou účasťou, organizovanej Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa uskutoční v dňoch 07. – 08. novembra 2019 v priestoroch Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku.

Organizačnou ambíciou pripravovanej konferencie je sprostredkovať účastníkom informáciu o aktuálnych trendoch v spektre lekárskych aj nelekárskych odborov, dať možnosť vypočuť si nóvum informácií, ako aj ponúknuť priestor na interpretáciu skúseností z klinickej praxe. Pre vytvorenie vyváženého odborného rámca programu je samozrejme dôležité vytvorenie dostatočného priestoru na efektívnu diskusiu v rámci programu i pri stretnutiach v kuloároch a spoločenskom podujatí.

Vážení kolegovia, pevne veríme, že pripravovaný ročník Ružomberských zdravotníckych dní sa stane súčasťou vášho kalendára pre rok 2019.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

organizačný výbor konferencie

V spolupráci: Pod záštitou: Termín registrácie,
odoslania prihlášky:
  • Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica
  • Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Katedrou zdravotnických studií
  • Uniwersytetom Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział lekarski i nauk o zdrowiu
  • Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultou zdravotnických věd
  • Slovenskej lekárskej komory
  • Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
  • Slovenskej komory medicínsko - technických pracovníkov
  • Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
  • Slovenskej komory fyzioterapeutov
  • Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
do 15. októbra 2019
e-mail: gabriela.kocunova@ku.sk

Termín odovzdania úplného znenia,
abstraktu, príspevku:

do 29. septembra 2019
jaromir.tupy@ku.sk