Ružomberské zdravotnícke dni 2019
XIV. ročník

7. - 8. novembra 2019
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Všeobecné informácie
a pokyny.

Ciele konferencie

 • informovať zdravotníkov a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja a aplikácií najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, bioetiky, verejného zdravotníctva, vojenského zdravotníctva, urgentnej zdravotnej starostlivosti, pôrodnej asistencie, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
 • prezentovať doterajšie výsledky vedeckej práce
 • vytvoriť základy pre udržanie stálej komunikácie odborníkov v daných oblastiach

Tematické oblasti jednotlivých sekcií

 • Medicínske vedy (medicínske problémy súčasnosti)
 • Ošetrovateľstvo
 • Gynekológia a pôrodná asistencia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť a vojenské zdravotníctvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Bioetika a pastorálna medicína
 • Rádiologická technika

Dôležité termíny

Termín a miesto konania: 7.- 8. novembra 2019
Fakulta zdravotníctva KU, Námestie A. Hlinku 60 034 01 Ružomberok
Termín registrácie, odoslania prihlášky do 15. októbra 2019
adresa: Bc. Gabriela Kocúnová
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Fakulta zdravotníctva, Námestie A. Hlinku 60,
034 01 Ružomberok
tel.: +421 918 722 183
e-mail: gabriela.kocunova@ku.sk