Ružomberské zdravotnícke dni 2019
XIV. ročník

7. - 8. novembra 2019
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Organizačná štruktúra

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
PREZIDENT KONFERENCIE:
prof. MUDr. Anton LACKO, CSc.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Predseda: MUDr. Jaromír TUPÝ, PhD.
Členovia: Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI Mgr. Janka BUGÁŇOVÁ
doc. PhDr. Mgr. Vladimír LITTVA, PhD., MPH Ing. Peter KAMAN
Bc. Gabriela KOCÚNOVÁ Ing. Jana HUSARČÍKOVÁ
Mgr. Monika OLOSOVÁ
ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:
doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc. (Slovensko)
MUDr. Peter VANĚK (Slovensko)
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. (Slovensko)
Ing. Miloslav ČURILLA (Slovensko)
Ing. Mgr. Martin BEŇUCH (Slovensko)
prof. zw. dr. hab. n. med. Stanislav GLUSZEK (Poľsko)
doc. PhDr. Mgr. Helena KISVETROVÁ, PhD. (Česká republika)
doc. PhDr. Lada CETLOVÁ, PhD. (Česká republika)
VEDECKÝ Výbor konferencie:
prof. Jose Manuel AGUILAR-PARRA, PhD. (Španielsko) prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. (Slovensko)
prof. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. (Slovensko) prof. Dr. Inga MILLERE, PhD. (Lotyšsko)
prof. nadzw. Dr hab. Grażyna NOWAK – STARZ (Poľsko) doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH (Slovensko)
doc. PhDr. Zuzana HUDÁKOVÁ, PhD. (Slovensko) doc. MUDr. Ján LEPEJ, CSc. (Slovensko)
doc. PhDr. Mgr. Vladimír LITTVA, PhD. MPH (Slovensko) doc. MUDr. Milan MINARIK, PhD. (Slovensko)
doc. Dr. Jan Antoni RUTOWSKI, PhD. (Poľsko) doc. MUDr. Ivan SOLOVIČ, CSc. (Slovensko)
doc. RNDr. Jaroslav TIMKO, PhD. (Slovensko) dr n. hum. Halina KRÓL (Poľsko)
MUDr. Jaromír TUPÝ, PhD. (Slovensko) Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI (Slovensko)
PeadDr. RNDr. Mária NOVÁKOVÁ, PhD. (Slovensko) PhDr. Vlasta DVOŘÁKOVÁ, PhD. (Česká republika)
PhDr. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD. (Slovensko) PhDr. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. (Slovensko)
PhDr. Katarína ZRUBÁKOVÁ, PhD. (Slovensko)