Ružomberské zdravotnícke dni 2019
XIV. ročník

7. - 8. novembra 2019
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Prihláška a poplatky

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

Na konferenciu Ružomberské zdravotnícke dni – XIV ročník, je možné sa zaregistrovat na uvedenom odkaze:

KONFERENČNÉ POPLATKY RZD 2019

Príjemca platby:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

č. účtu:
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0024 0604
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: dátum narodenia
V poznámke: meno a priezvisko (pre identifikáciu platby)

Úhrada konferenčného poplatku je identifikovaná podľa dátumu narodenia. V prípade platby za viacerých účastníkov naraz je nutné poslať zoznam účastníkov na e-mail: gabriela.kocunova@ku.sk.

Potvrdenie o zaplatení je nutné dokladovať najneskôr pri registrácii na mieste! Pri neaktívnej účasti, u prihlásených (nutné odoslanie vyplnenej prihlášky) je platba možná aj na mieste pri registrácii 60,-€ v dňoch konania konferencie.

Obedy je možné uhradiť len hotovostne na mieste pri registrácii. Záujem o obedy žiadame vyznačiť v prihláške!

Vstupenku na Spoločenský večer je možné uhradiť len hotovostne na mieste pri registrácii (do vypredania kapacity miestnosti). Záujem o Spoločenský večer žiadame vyznačiť v prihláške!

V konferenčnom poplatku je zahrnuté: vstup na konferenciu, technickú podporu konferencie, propagačné a informačné materiály, občerstvenie a potvrdenie o účasti.

Konferenčné poplatky:

člen SKSaPA

Ostatní

do 15.10.2019

35,- €

do 15.10.2019

50,- €

po 15.10.2019 alebo platba na mieste

60,- €

po 15.10.2019 alebo platba na mieste

60,- €

Bez uhradenia konferenčného poplatku nie je možné akceptovať aktívnu účasť a zaradenie príspevku do Zborníka konferencie!


Obedy:

Cena jedného obedu

8,- €

Obedy je možné objednať na oba dni konferencie spolu, eventuálne jednotlivo.


Sprievodný program:

Spoločenský večer

20,- €

--- Platba na mieste je možná len v hotovosti a v EURO. ---